top of page

Psychic Mediumship Readings

Riz Mirza 2024 Malibu -2.JPEG

 • Booking Details:

  • 30-minute phone readings.

  • $200 per session, no consecutive bookings.

  • Payments accepted via Venmo or Zelle only.

 • Booking Process:

  • Schedule online and complete payment to confirm.

  • Riz will call at the provided number

 • Important Information:

  • No refunds, rescheduling required if more than 5 minutes late.

  • High demand means prompt booking is essential.

Screenshot 2024-05-06 at 5.05.14 PM.png

Календарът на Riz вече е отворен за есенни резервации за четения от 1 час и 30 минути, той е резервиран до март 2023 г. Сесиите са четения на психически медиуми, провеждани по телефона. Отивамтукза Правила и условия.

За да планирате четенето си:
1. Щракнете тук  
2. Щракнете по-долу, за да резервирате вашето четене по-долу.... Не забравяйте, че вашето четене не е потвърдено, докато не бъде получено плащането.

bottom of page