top of page
Riz Masterclass promo cover.png
Riz Masterclass promo cover.png

Пълната история

MASTERCLASS 

Какво е необходимо, за да бъде
канал за транс.
Pt1 

Много хора не разбират напълно какво е необходимо, за да бъде канал в пълен транс, Риз споделя своите майсторски техники и лични изисквания за прецизно канализиране.

Какво е необходимо, за да бъдете транс канал. 
Pt2

bottom of page